The Out-of-Sync Child: Finnish

Finnish translation (2004)

Tahatonta Tohellusta: Sensorisen Integraation Hairio Lapsen Arkielamassa

Purchase from Varhais-Kasvatuksen Tietopalvelu

Other Translated Publications